santafeh suv

انتصاب معاون درمان وزارت بهداشت

انتصاب معاون درمان وزارت بهداشت

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

قدردانی معاون بهداشت وزارت بهداشت از مصوبه ... مشاور معاون درمان در "امور اقتصاد ...

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

پروژه های سلامت دانشکده علوم پزشکی نیشابور با حضور معاون درمان وزارت بهداشت ... انتصاب ...

انتصاب معاون بهداشت وزارت بهداشت - مشرق نیوز

طی حکمی از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دکتر علی اکبر سیاری معاون بهداشت این ...

انتصاب معاون وزیر بهداشت، رئیس سازمان غذا و دارو و مشاور وزیر

در دو حکم جداگانه، دکتر غلامرضا اصغری به عنوان رئیس سازمان غذا و دارو و معاون وزیر ...

قاسم جان بابایی بعنوان معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و ...

انتصاب دکتر جان بابایی به عنوان معاون درمان وزارت بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر قاسم جان بابایی را به عنوان معاون درمان وزارت بهداشت منصوب کرد.

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي - انتصابات

طی حکمی از سوی معاون وزیر ... از منکر وزارت بهداشت،درمان و ... انتصاب در وزارت بهداشت ...

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

در پی این انتصاب، دکتر زرگران ... با حضور معاون درمان وزارت بهداشت/طرح تحول ...

انتصابات جدید دکتر هاشمی در وزارت بهداشت و درمان

انتصاب معاون درمان وزارت بهداشت در سمت سرپرست دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی. اما یکی از مهمترین تغییرات حوزه دانشگاه های علوم پزشکی، حکم وزیر بهداشت برای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بود.

انتصاب جدید در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

با حکم وزیر بهداشت دکتر محمدرضا داودآبادی فراهانی به عنوان معاون فرهنگی و دانشجویی و ...

انتصاب یک بوشهری در معاونت بهداشتی وزارت بهداشت

20 دی 1396 طی حکمی از سوی دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ...

 نوشته شده   توسط  santafeh suv  |  نظر بدهید